ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนการดำเนินการเทศบาลฯ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 (แผนพัฒนา 2566-2570)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 (แผนพัฒนา 2566-2570) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีรายระเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072