ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนการดำเนินการเทศบาลฯ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
14 มี.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
12 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 (แผนพัฒนา 2566-2570)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 (แผนพัฒนา 2566-2570) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทบทวน ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทบทวน ครั้งที่ 2  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
12 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีรายระเอียดดังนี้...
8 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072