ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่  เลขที่  86   หมู่ที่ 3  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนท...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  เลขที่ 87 หมู่ 1 ตำบลบางศ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ดูแลเด็ก ๙ คน จำนวนเด็กในความดูแล  ๙๑   คน        ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079