ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ขอบพระคุณเทศบาล ถุงยังชีพพร้อมสะพานไม้คลายทุกข์

ผู้อาศัยชุมชนหลังวัดสลัก
ด้วยเทศบาลเล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสพปัญหาน้ำท่วมขังโดยให้ความช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ และได้จัดทำสะพานไม้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน (ผู้ใหญ่จิตเมตตา ทราบปัญหาแก้ทันใจ)
5 พ.ย. 2564 11:16
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072