ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

แจ้งปัญหาขยะเลอะเทอะบริเวรตลาดเช้าวัดพุทธิปรางค์ปราโมทย์

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ขยะที่ตลาดไม่มีคนดูแล รบกวนช่วยประสานงานให้ด้วย เพื่อชุมชนจะได้สะอาดขึ้น
21 ก.พ. 2565 14:17
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านแจ้งปัญหาขยะเลอะเทอะบริเวณตลาดเช้าวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นั้น เทศบาลโดยกองสาธารณสุขฯขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. เทศบาลเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยของตลาดทุกวัน
2. ตลาดเข้าวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ มีการมอบหมายพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่รวบรวมทุกวัน ดังนั้นเทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือกับผู้ดูแลตลาดใด้ดำเนินการรักษาความสะอาดบริเวณตลาดเข้าให้มากขึ้น จึงแจ้งให้ทราบ
28 ก.พ. 2565 14:57
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072