ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ปัญหาเสียงดังและกลิ่นเหม็นจากการล้างรถขยะ ในเขตชุมชน

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยเป็นผู้อาศัยอยู่ในรอบบริเวณเขตบางศรีเมือง ด้วยปัจจุบันประสบปัญหาด้านเสียงดังและกลิ่นจากขยะ จากการนำรถขยะมาล้างและทำความสะอาด ตลอดทั้งวัน เช้า บ่าย เย็น ช่วยกรุณา แก้ไขให้น้อยลงหรือแก้ไขให้ด้วย

เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ค่อยข้างหนาแน่น

ชอบคุณ
16 มี.ค. 2565 05:58
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072