ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

สอบถามภาษีที่ดิน

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
กรณีเสียภาษีที่ดิน แล้วถ้าหาใบเสร็จรับเงินอัเก่าใม่เจอ ต้องอย่างไรได้บ้าง
27 มี.ค. 2565 12:58
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านสอบถามภาษีที่ดิน นั้นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอแจ้งดังนี้
1.ประเด็นที่ 1 กรณีท่านต้องการสำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปทำธุรกรรมด้านต่างๆท่านสามารถมาขอคัดสำเนาใบเสร็จได้ ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง และต้องชำระเงินค่ารับรองสำเนาใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีที่ท่านไม่ต้องการนำใบเสร็จไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆและถ้าหากในปีถัดไป ท่านอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายพัฒนารายได้จะดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีให้ท่านทราบภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือท่านสามารถสอบถามและขอทราาบการแจ้งประเมินภาษีฯได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ จึงแจ้งให้ทราบ
7 เม.ย. 2565 11:45
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072