ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

การจดทะเบียนสมรส

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
การจดทะเบียนสมรส ที่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองสามารถทำได้มั้ยครับ และสามารถ walk in เข้าไปได้เลยหรือไม่ครับ ต้องจองคิวอะไรมั้ยครับ และต้องเตรียมพยานไปด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
8 ก.ค. 2565 19:43
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
การจดทะเบียนสมรส สามารถไปจดได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
เอกสารที่ต้องใช้
บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ทะเบียนบ้านตัวจริง
พยาน 2 คน (พร้อมบัตรประชาชนของพยานด้วย) ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ถ้าเคยหย่ามาก่อน ต้องพกหลักฐานการหย่าไปด้วยนะคะ
กรณีคู่สมรสคนก่อนหน้าเสียชีวิต ต้องมีหลักฐานการตาย เช่น ใบมรณบัตร ประกอบด้วยค่ะ
สูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร กรณีที่มีลูกก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสค่ะ
แบบฟอร์ม คร.1 ตัวนี้สามารถขอได้จากที่อำเภอ หรือสำนักทะเบียนที่ไปจดทะเบียนสมรสเลยค่ะ
กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง และแบบฟอร์มรับรองที่ได้จากสถานทูตหรือกงสุลที่แปลแล้วประกอบด้วยค่ะ
11 ก.ค. 2565 08:32
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072