ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

แจ้งปัญหารถใหญ่ในซอย บางกรวย-ไทรน้อย 37

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
แจ้งปัญหารถใหญ่เข้าออกจนถนนในซอยพัง
รวมถึงฝุ่นควันและเศษดินจำนวนมากในซอย
อยากให้ช่วยมาดูแลเรื่องนี้ด้วย
16 ก.ค. 2565 11:00
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านแจ้งปัญหารถใหญ่ในซอย บางกรวย-ไทรน้อย 37 นั้น เทศบาลโดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงได้แจ้งว่าได้ดำเนินการออกตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง พบว่าบริเวณกลางซอยบางกรวย-ไทรน้อย 37 มีการถมดินในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานกวดขันพนักงานขับรถบรรทุก ให้ขับขี่ด้วยค่วามระมัดระวัง ไม่ขับรถด้วยความเร็ว โดยให้คำนึงถึุงความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงให้รถบรรทุกคลุมผ้าใบเพื่อมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบนพื้นที่ให้เรียบร้อย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิด พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535
11 ส.ค. 2565 13:53
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072