ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

อยากให้ช่วยแก้ไขไฟส่องสว่าง ซุ้มประตูวัดพุทธิปรางค์ปราโมทย์ด้วยครับ

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
เรียนเทศบาล เรื่องไฟฟ้าซ.บางศรีเมือง 23 ดับ
ตอนนี้ยังติดคงมีปัญหาช่วงบริเวณ ซุ้มประตูทางเข้า - บ้านดนตรีไทย
อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข เนื่องจากดับน่าจะนาน
เดือนกว่า - สองเดือน มีการเข้ามาแต่แก้ไม่ถูกต้องตรงจุดหรือไม่
ถ้าแก้ยังไม่ได้น่าจะติดต่อประสานงานโดยตรงกับ กฟผ.
ซอยนี้เป็นเส้นทะลุที่ใช้ออกเลี่ยงเมือง รถที่วิ่งค่อนข้างไว อันตรายมาก
.... ฝากด้วยครับ ...
18 พ.ย. 2565 14:15
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนท่านผู้แจ้ง เรื่องไฟฟ้าซ.บางศรีเมือง23 ดับ นั้นเทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องทราบแล้ว ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป ขอบคุณครับ
21 พ.ย. 2565 08:38
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 2
ตามที่ท่านแจ้งไฟฟ้าดับปากซ. บางศรีเมือง23 ถึงช่วงวัดพุทธิปรางค์ปราโมทย์ เป็นมา 1 สัปดาห์แล้ว และเทศบาลได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบัดนี้กองช่างได้แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วบางส่วนตั้งแต่ช่วงโ๋รงจอดรถถึงโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ส่วนช่วงปากซอยไปถึงโรงจอดรถกำลังดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งให้ทราบ
21 พ.ย. 2565 11:26
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 3
ตามที่ท่านแจ้งอยากให้ช่วยแก้ไขไฟส่องสว่าง ซุ้มประตูวัดพุฒิ และเทศบาลได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัดนี้กองช่างได้แจ้งว่าได้ตรวจสอบสายเมนไฟฟความชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องดำเดินการขุดเจาะไหล่ทางเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ (ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน) กองช่างจึงได้จัดทำสายเมนไฟฟ้ลอยเพื่อเป็นการแก้ไขชั่วคราว จึงแจ้งให้ทราบ
1 ธ.ค. 2565 10:54
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072