ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
2 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
1 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 กำหนดวันเริ่มและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
1 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072