ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2565  ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2565  ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2565  ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2565  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2565  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072