ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือนมกราคม 2557

...
22 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079