ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานสถานะการคลัง

งบแสดงสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
17 พ.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
19 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

...
17 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลังเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

...
29 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลัง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

...
12 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

รายงานสถานะการคลัง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รายงานสถานะการคลัง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072