ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
  • ขอเชิญร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา
  • โดยพูดดี คิดดี ทำดี
  • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  • เนื่องจากของรางวัลต้องได้รับการสนันสนุนจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการร้านค้าและคหบดี แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079