ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดใกล้บ้าน
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
 • ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดใกล้บ้าน เวลา ๐๙.๔๕ น.
 • เวลา ๑๔.๓๐ น ตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เวลา ๑๕.๐๐ น.เคลื่อนขบวนแห่
 • ไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เวลา ๑๕.๓๐ น.ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 • แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
 • ให้นายจ้าง/สถานประกอบการขอแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าว
 • สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
 • กรอกรายละเอียดพร้อมทำสำเนา ๑ ชุด ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
 • ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 • และนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้แจ้งความ
 • ต้องการแรงงานและยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
 • ให้แจ้งความต้องการแรงงานและยื่นแบบความต้องการ
 • ได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๘๐-๙๒๗๖

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079