ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
  • ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์
  • จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560
  • ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
  • บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
  • วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079