ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • ขอเชิญร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา
 • โดยพูดดี คิดดี ทำดี
 • ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
 • งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 • ในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย)
 • ระยะทางประมาณซอยแปดหมื่นถึงสามแยกฝั่งท่าน้ำบางศรีเมือง
 • ในวันพฤหัสบดีที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๕.๐๐ น.
 • ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดแดงประชาราษฎร์
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 • เนื่องจากของรางวัลต้องได้รับการสนันสนุนจาก
 • บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการร้านค้าและคหบดี แต่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย
 • ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ นี้ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
 • เดินทางด้วยความปลอดภัย ขับรถด้วยความระมัดระวัง
 • เมาไม่ขับ รถจักรยานยนต์ขอให้สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย
 • ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอส่งความสุขให้กับประชาชนทุกท่าน
 • เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา ไม่เจ็บไม่จน ตลอดปี ๒๕๕๘

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079