ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย CHIANRAI FLOWER AND ART FESTIVAL (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ)

จังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย CHIANRAI  FLOWER  AND  ART  FESTIVAL  (มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ) ภายใต้แนวคิด "แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์" CHIANRAI  FLOWER  AND  ART  FESTIVAL  ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564   ถึงวันที่  1  มกราคม  2565  และกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ  สวนไม้งามริมน้ำกก  ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072