ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2565 “กิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมอาชีพ สังคมก้าวหน้าปลอดภัย ยั่งยืน”

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ในเขตเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2565 “กิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมอาชีพ สังคมก้าวหน้าปลอดภัย ยั่งยืน”ณ.อาคารอเนกประสงค์ฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมี นายณัฎฐพร  แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ 
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072