ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เปิดบริการคัดกรองตรวจ Covid-19 ฟรี ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง และมีความเสี่ยง

วันนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมืองบางศรีเมือง ให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 ฟรี ด้วยชุดตรวจ antigen test kit(ATK) ให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง (เก็บตก) และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง และมีความเสี่ยง
</div>   
</div>
</div></div>
    <div class=
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072