ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ตามที่ท่านแจ้งมีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าที่ปากซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นั้น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยงานเทศกิจได้แจ้งว่าได้ออกตรวจในช่วงเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 16 ส.ค. 2560 11:12 7/0
เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทตามแจ้งอยู่นอกพื้นที่ แต่ทั้งนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของพื a 2 ส.ค. 2560 15:51 8/0
ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งได้รับความเดือดร้อนจากเสียงสุนัข นั้น ขอขอบคุณเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพราะเค้าควบคุมหมา เก็บหมา ทั้ง 7 ตัวให้อยู่ในบ้านเรียบร้อย ไม่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 31 ก.ค. 2560 10:30 10/0
ตามที่ท่านแจ้งการปลูกสร้างโรงครัวเอากำแพงหมู่บ้านอรรีญาเพลสเป็นฝารุกล้ำลำรองสาธารณประโยชน์ นั้นเทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ระหว่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 29 มิ.ย. 2560 13:42 18/0
ขอสอบถามทางเทศบาล มีเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ใหญ่ ไหมครับ บ้านผมอยู่ หมู่บ้านอุดมทรัพย์ บางศรีเมือง มีต้นไม้ใหญ่ พาดสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ ช่วงนี้หน้าฝน ลมแรง ถูกซ่อนไว้ 21 มิ.ย. 2560 12:48 29/1
ตามที่ท่านแจ้งป้ายหมู่บ้านสวนนนท์ 2 ยังไม่มี เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการประสานและติดตั้งป้ายให้เรียบร้อยแล้ว admin 8 มิ.ย. 2560 09:24 19/0
เดือดร้อนครับเรื่องกลิ่นในการประกอบอาหารเทศบาลบางศรีเมืองช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับแจ้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมยังเดือดร้อนเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นคร ถูกซ่อนไว้ 23 พ.ค. 2560 21:17 26/0
ไม่ทราบว่าอาคารที่ปรากฎในรูป ก่อสร้างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่คะ สำหรับส่วนที่ติดกับรั้ว ... ซ.บางศรีเมือง3 อยู่ด้านขวามือ เป็นห้องเช่าค่ะ ถูกซ่อนไว้ 16 พ.ค. 2560 19:36 31/2
ตามที่ได้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นในการประกอบอาหารนั้น ทางเทศบาลได้เข้ามาตรวจสอบในการประกอบอาหารยังได้รับการเดือดร้อนอยู่ขอให้ทางเทศบาลเข้ามาตรวจสอบและแก้ก ถูกซ่อนไว้ 15 พ.ค. 2560 20:19 20/1
ตามที่ท่านแจ้งให้ไปดูบริเวณซอยบางศรีเมือง 6/7 ตั้งของไม่เรียบร้อย นั้นเทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการแก้ไข แจ้งให้แม่ค้าที่ขายของบริเวณดังกล่าวทราบ admin 1 พ.ค. 2560 10:09 19/0
เรียนเทศบาลบางศรีเมืองขอร้องเรียนร้านอาหารบ้านเราได้ประกอบอาหารสร้างความเดือดร้อนทั้งกลิ่นการประกอบอาหารและเสียงในการประกอบอาหารไม่สามารถนอนได้เนื่อจา ถูกซ่อนไว้ 25 มี.ค. 2560 21:51 71/6
ตามที่ท่านแจ้งเครื่องเล่นเด็กในสวนเฉลิมพระเกียรติ เสีย ชำรุดหลายจุด นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าการซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กอยุ่ระหว่างการจ้างซ่อมสัญญาสิ้ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 16 มี.ค. 2560 14:00 23/0
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079