ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

วัดป่าเรไรที่ตั้ง
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาส   พระครูธรรมธรแสวง วิมโล (เอี่ยมแล้)  อายุ ๗๑ ปี ๘ เดือน ๒๕  วัน  ๕๑ พรรษา
ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน

สถานะ วัดราษฎร์

สร้างเมื่อ  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐นามวัด  นามเดิม”วัดป่า” วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ให้มีนามใหม่ว่า”วัดป่าเรไร”  ที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๕ ไร่ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมผืนผ้า(ตั้งอยู่บริถนนท่าน้ำนนท์-บางกรวยไทรน้อย)
ปูชนียสถาน  อุโบสถกว้าง  ๙๐ เมตร ยาว ๒๔  ตารางเมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ลักษณะทรงไทย 
หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในอุโบสถปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร  พระพุทธรูปต่างๆจำนวน ๘  องค์คือ พระประธานศาลาปางมารวิชัย ๕๐ นิ้ว  ที่หอสวดมนต์มีพระพุทธรูป  ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง  ๒๐ นิ้ว ๑ องค์ ปางมารวิชัยและปางสมาธิ  หน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว ๒ องค์ พระยืน    ปางห้ามญาติสูง ๑.๒๐ เมตร ๑  องค์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว     
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079