ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 19 ก.ค. 2563 09:58 137/2
ถูกซ่อนไว้ 21 พ.ค. 2563 21:06 180/0
ถูกซ่อนไว้ 21 พ.ค. 2563 21:01 129/0
ถูกซ่อนไว้ 11 พ.ค. 2563 05:13 140/0
CK 5 พ.ค. 2563 07:44 159/1
ถูกซ่อนไว้ 23 เม.ย. 2563 10:05 154/2
ถูกซ่อนไว้ 9 เม.ย. 2563 10:21 411/1
ถูกซ่อนไว้ 29 มี.ค. 2563 12:02 167/1
ถูกซ่อนไว้ 17 ก.พ. 2563 11:10 183/3
ถูกซ่อนไว้ 13 ธ.ค. 2562 11:44 164/1
ถูกซ่อนไว้ 6 ต.ค. 2562 10:55 226/2
ถูกซ่อนไว้ 18 ส.ค. 2562 09:27 165/0
ถูกซ่อนไว้ 22 ก.ค. 2562 16:47 174/2
ถูกซ่อนไว้ 16 ก.ค. 2562 00:24 849/9
ถูกซ่อนไว้ 10 ก.ค. 2562 10:46 195/1
ถูกซ่อนไว้ 25 มิ.ย. 2562 14:32 201/1
ถูกซ่อนไว้ 11 มิ.ย. 2562 09:09 155/2
ถูกซ่อนไว้ 15 พ.ค. 2562 13:47 194/0
ถูกซ่อนไว้ 11 พ.ค. 2562 17:57 2642/1
ถูกซ่อนไว้ 7 พ.ค. 2562 08:28 165/1
ถูกซ่อนไว้ 1 พ.ค. 2562 21:08 168/3
ถูกซ่อนไว้ 30 เม.ย. 2562 13:58 289/0
ถูกซ่อนไว้ 2 เม.ย. 2562 15:23 184/1
ถูกซ่อนไว้ 20 มี.ค. 2562 08:47 182/3
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072