ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 17 มี.ค. 2562 14:54 191/2
ปภณ สภาพไทย 25 ก.พ. 2562 22:50 229/0
ถูกซ่อนไว้ 8 ก.พ. 2562 07:10 164/0
ถูกซ่อนไว้ 23 ม.ค. 2562 14:39 198/2
ถูกซ่อนไว้ 5 ม.ค. 2562 20:38 173/1
ถูกซ่อนไว้ 29 ธ.ค. 2561 11:30 216/2
ร้านค้าชำ 13 ก.ย. 2561 10:34 222/1
ถูกซ่อนไว้ 26 ส.ค. 2561 13:14 2162/2
ถูกซ่อนไว้ 26 ก.ค. 2561 13:10 231/0
ถูกซ่อนไว้ 3 พ.ค. 2561 06:21 215/1
ถูกซ่อนไว้ 30 เม.ย. 2561 15:24 205/2
ถูกซ่อนไว้ 31 มี.ค. 2561 21:24 219/2
ถูกซ่อนไว้ 12 มี.ค. 2561 13:32 223/1
ถูกซ่อนไว้ 7 ม.ค. 2561 14:29 439/2
ถูกซ่อนไว้ 12 ธ.ค. 2560 09:47 218/0
อบต.พญาเย็น 6 ธ.ค. 2560 13:51 197/0
ถูกซ่อนไว้ 29 พ.ย. 2560 13:38 1408/3
ถูกซ่อนไว้ 17 พ.ย. 2560 09:47 208/2
ถูกซ่อนไว้ 18 ต.ค. 2560 08:47 237/0
ถูกซ่อนไว้ 25 ก.ย. 2560 15:22 220/0
ถูกซ่อนไว้ 25 ก.ย. 2560 15:19 243/1
ถูกซ่อนไว้ 29 ส.ค. 2560 19:05 218/0
ถูกซ่อนไว้ 29 ก.ค. 2560 13:07 225/0
ถูกซ่อนไว้ 25 ก.ค. 2560 12:57 229/1
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072