ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
admin 10 มิ.ย. 2557 12:33 355/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:32 520/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:32 443/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:31 387/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:31 401/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:30 317/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:30 830/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:29 362/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:28 342/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:28 333/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:27 352/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:27 319/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:26 317/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:25 342/0
admin 10 มิ.ย. 2557 12:24 418/0
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072