ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 19 มิ.ย. 2560 12:54 239/1
ถูกซ่อนไว้ 29 พ.ค. 2560 21:40 246/2
ถูกซ่อนไว้ 17 พ.ค. 2560 16:31 236/1
ถูกซ่อนไว้ 25 มี.ค. 2560 14:39 278/0
ปาล์ม 17 มี.ค. 2560 18:47 249/3
98/5หมู่1 9 มี.ค. 2560 19:05 244/1
ถูกซ่อนไว้ 9 มี.ค. 2560 17:11 236/1
ถูกซ่อนไว้ 2 มี.ค. 2560 16:35 232/2
ถูกซ่อนไว้ 24 ม.ค. 2560 11:17 1050/2
ถูกซ่อนไว้ 8 ม.ค. 2560 21:30 260/1
ถูกซ่อนไว้ 26 ธ.ค. 2559 22:35 16544/5
ถูกซ่อนไว้ 6 ธ.ค. 2559 07:35 241/1
พิชาภา 30 พ.ย. 2559 20:25 304/1
ถูกซ่อนไว้ 4 ต.ค. 2559 11:14 266/0
ถูกซ่อนไว้ 9 ก.ย. 2559 15:54 275/1
ถูกซ่อนไว้ 8 ก.ย. 2559 10:22 249/1
ถูกซ่อนไว้ 22 ส.ค. 2559 09:34 256/3
ถูกซ่อนไว้ 16 ส.ค. 2559 14:51 255/4
admin 9 ส.ค. 2559 10:32 244/0
ถูกซ่อนไว้ 27 มิ.ย. 2559 15:05 259/1
ถูกซ่อนไว้ 15 มิ.ย. 2559 14:36 790/1
คนบางศรีเมือง 13 มิ.ย. 2559 09:40 245/0
ถูกซ่อนไว้ 2 มิ.ย. 2559 15:21 738/1
ถูกซ่อนไว้ 23 พ.ค. 2559 11:03 259/2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072