ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 6 พ.ค. 2559 13:57 238/1
ถูกซ่อนไว้ 6 พ.ค. 2559 13:50 247/2
ถูกซ่อนไว้ 5 พ.ค. 2559 18:59 274/2
ถูกซ่อนไว้ 22 เม.ย. 2559 18:03 238/1
ถูกซ่อนไว้ 22 เม.ย. 2559 18:00 220/0
ถูกซ่อนไว้ 21 เม.ย. 2559 21:29 2665/1
ถูกซ่อนไว้ 11 มี.ค. 2559 08:47 239/2
ถูกซ่อนไว้ 10 มี.ค. 2559 14:57 233/1
ถูกซ่อนไว้ 22 ธ.ค. 2558 10:30 586/1
ถูกซ่อนไว้ 24 พ.ย. 2558 11:00 378/1
ถูกซ่อนไว้ 11 พ.ย. 2558 14:16 342/1
ถูกซ่อนไว้ 31 ต.ค. 2558 10:28 273/3
ถูกซ่อนไว้ 31 ต.ค. 2558 10:13 284/1
ถูกซ่อนไว้ 3 ต.ค. 2558 16:00 234/0
ถูกซ่อนไว้ 28 ส.ค. 2558 08:11 262/1
ถูกซ่อนไว้ 19 ส.ค. 2558 12:56 485/2
ถูกซ่อนไว้ 17 ส.ค. 2558 10:28 265/2
ืnatchamon 27 ก.ค. 2558 13:33 296/0
ถูกซ่อนไว้ 14 ก.ค. 2558 09:12 343/4
ถูกซ่อนไว้ 7 ก.ค. 2558 09:26 574/2
ถูกซ่อนไว้ 23 มิ.ย. 2558 13:34 280/1
ถูกซ่อนไว้ 19 พ.ค. 2558 10:11 536/3
ถูกซ่อนไว้ 30 เม.ย. 2558 19:05 284/1
นายพงษกร ตันจิตวิริยะ 24 เม.ย. 2558 10:01 276/1
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072