ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 20 ม.ค. 2564 14:06 141/0
ถูกซ่อนไว้ 15 ม.ค. 2564 19:01 122/1
ถูกซ่อนไว้ 12 ม.ค. 2564 09:59 769/4
ถูกซ่อนไว้ 6 ม.ค. 2564 15:30 159/1
ถูกซ่อนไว้ 4 ม.ค. 2564 15:21 144/1
ถูกซ่อนไว้ 23 ธ.ค. 2563 12:00 141/1
ชาวบางศรีเมือง 20 ธ.ค. 2563 12:37 142/1
ถูกซ่อนไว้ 18 ธ.ค. 2563 11:32 556/1
Khamnipat 13 ธ.ค. 2563 23:16 129/1
ถูกซ่อนไว้ 6 ธ.ค. 2563 17:20 239/1
ถูกซ่อนไว้ 23 พ.ย. 2563 14:02 1302/0
ถูกซ่อนไว้ 18 พ.ย. 2563 20:26 137/2
ถูกซ่อนไว้ 3 พ.ย. 2563 13:40 129/2
ถูกซ่อนไว้ 29 ต.ค. 2563 16:59 606/2
ถูกซ่อนไว้ 19 ต.ค. 2563 11:01 133/1
ถูกซ่อนไว้ 19 ต.ค. 2563 09:39 596/1
ถูกซ่อนไว้ 10 ก.ย. 2563 08:53 145/1
ถูกซ่อนไว้ 5 ก.ย. 2563 07:21 124/1
ถูกซ่อนไว้ 19 ส.ค. 2563 21:10 150/1
ถูกซ่อนไว้ 17 ส.ค. 2563 15:30 289/1
ถูกซ่อนไว้ 11 ส.ค. 2563 09:13 195/3
ถูกซ่อนไว้ 4 ส.ค. 2563 18:27 134/2
ถูกซ่อนไว้ 3 ส.ค. 2563 11:29 130/2
ถูกซ่อนไว้ 30 ก.ค. 2563 11:16 204/1
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072