ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 29 ก.ย. 2564 10:08 112/3
ถูกซ่อนไว้ 9 ก.ย. 2564 15:16 1893/2
ถูกซ่อนไว้ 6 ก.ย. 2564 14:00 401/1
ดารุณี 13 ส.ค. 2564 16:51 106/0
ถูกซ่อนไว้ 7 ก.ค. 2564 10:37 112/0
ถูกซ่อนไว้ 6 ก.ค. 2564 14:34 121/1
ถูกซ่อนไว้ 5 ก.ค. 2564 15:26 109/1
ถูกซ่อนไว้ 22 มิ.ย. 2564 16:50 114/1
ถูกซ่อนไว้ 14 มิ.ย. 2564 21:22 123/1
ถูกซ่อนไว้ 7 มิ.ย. 2564 11:06 192/1
ถูกซ่อนไว้ 7 มิ.ย. 2564 08:19 156/3
ถูกซ่อนไว้ 3 มิ.ย. 2564 10:37 112/1
ถูกซ่อนไว้ 19 พ.ค. 2564 18:51 128/1
ถูกซ่อนไว้ 14 พ.ค. 2564 18:19 101/1
ถูกซ่อนไว้ 12 พ.ค. 2564 12:51 141/1
ถูกซ่อนไว้ 9 พ.ค. 2564 02:06 108/0
ถูกซ่อนไว้ 15 เม.ย. 2564 17:56 130/2
ถูกซ่อนไว้ 24 มี.ค. 2564 04:07 2653/2
ถูกซ่อนไว้ 22 มี.ค. 2564 12:07 132/1
ถูกซ่อนไว้ 18 มี.ค. 2564 15:23 120/1
ถูกซ่อนไว้ 9 มี.ค. 2564 13:09 127/1
ถูกซ่อนไว้ 2 มี.ค. 2564 11:26 155/1
ถูกซ่อนไว้ 18 ก.พ. 2564 09:21 240/1
ถูกซ่อนไว้ 13 ก.พ. 2564 00:04 119/1
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072