ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 28 พ.ค. 2566 14:14 7/1
ถูกซ่อนไว้ 19 พ.ค. 2566 08:23 15/0
ถูกซ่อนไว้ 10 พ.ค. 2566 10:05 20/1
ถูกซ่อนไว้ 8 พ.ค. 2566 11:59 25/2
ถูกซ่อนไว้ 8 พ.ค. 2566 10:07 21/2
ถูกซ่อนไว้ 26 เม.ย. 2566 11:21 38/1
ถูกซ่อนไว้ 21 เม.ย. 2566 13:29 23/0
ถูกซ่อนไว้ 5 เม.ย. 2566 14:07 31/2
ถูกซ่อนไว้ 28 มี.ค. 2566 14:49 46/0
ถูกซ่อนไว้ 28 มี.ค. 2566 14:46 40/3
ถูกซ่อนไว้ 3 มี.ค. 2566 14:43 49/2
ถูกซ่อนไว้ 23 ก.พ. 2566 17:12 66/2
ถูกซ่อนไว้ 18 ก.พ. 2566 20:14 101/3
ถูกซ่อนไว้ 18 ก.พ. 2566 20:04 65/2
ถูกซ่อนไว้ 23 ม.ค. 2566 18:48 64/2
แก้วตา 23 ม.ค. 2566 11:14 50/1
ถูกซ่อนไว้ 7 ม.ค. 2566 11:56 66/1
ถูกซ่อนไว้ 12 ธ.ค. 2565 21:28 73/2
ถูกซ่อนไว้ 4 ธ.ค. 2565 07:01 69/2
ถูกซ่อนไว้ 27 พ.ย. 2565 15:31 96/3
ถูกซ่อนไว้ 22 พ.ย. 2565 10:56 80/6
ถูกซ่อนไว้ 18 พ.ย. 2565 14:15 69/3
ถูกซ่อนไว้ 10 พ.ย. 2565 14:58 72/1
ถูกซ่อนไว้ 28 ต.ค. 2565 18:57 64/2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072